Nasza strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferencji użytkownika.

Regulamin

Stopka mail

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.GRUPAIDEA.COM

Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa: (i) zasady korzystania z serwisu www.grupaidea.com (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i operatorem jest firma: Grupa Idea Sebastian Wanat z siedzibą w Rzeszowie (adres: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 5), wpisana do CEIDG pod numerem NIP 6852102817, REGON 360430316 (dalej także: „Grupa Idea” lub zamiennie „Administrator”), (ii) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz (iii) informacje dotyczące plików cookies.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Grupa Idea Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem: tel. +48 693 403 783, email: biuro@grupaidea.com

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania Grupa Idea przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do Grupa Idea lub pobranie publikacji udostępnianych przez Grupa Idea, z tym, że podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu lub pobierania publikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.

Dobrowolne podanie danych osobowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie – jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Grupa Idea.

Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.

Dane osobowe: (i) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody, (iii) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich firmy Grupa Idea.

Integralną częścią Regulaminu jest polityka cookies.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Grupa Idea zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.

Administrator strony www.grupaidea.com

GRUPA IDEA Sebastian Wanat
ul. Gałęzowskiego 5
35-074 Rzeszów
Nip: 685-210-28-17